Laboratory of Glass & Ceramic Materials

Rostislaw Kaischew Institute of Physical Chemistry

main


Лаборатория "Стъкло и керамикa"


Лабораторията се занимава със синтез и характеризиране на нови стъкловидни, керамични и стъкло-керамични материали.

Сериозна част от изследванията са свързани с витрификация и използване на промишлени отпадъци като суровини в стъкларската и керамична индустрии.

Колективът има богат опит в изследвания свързани с кинетиките на фазообразуване и денсификация в различни аморфни и стъклокристални материали.

АНАЛИЗИ И УСЛУГИ


Вид Анализ Начална Цена
Oпределяне на коеф. на термично разширение 1000°C 140 BGN
Oпределяне на коеф. на термично разширение 1400°C 200 BGN
Определяне на крива на спичане 1000°C 140 BGN
Определяне на крива на спичане 1400°C 200 BGN
Високотемпературен оптичен микроскоп 1000°C 140 BGN
Високотемпературен оптичен микроскоп 1400°C 200 BGN
Диференциално-термичен & тегловен анализ 1000°C 110 BGN
Диференциално-термичен & тегловен анализ 1350°C 170 BGN
Определяне плътност на прахови проби 30°C 65 BGN
Определяне плътност на обемни проби 30°C 50 BGN
Топене на стъкло 1550°C 650÷1100 BGN

Покажи общи положения
  • Цените са без ДДС.
  • Цените включват използването на следните консумативи: корундуви тигли за топене, корундови тигелчета за ДТА-ТГ, корудови подложки за оптичен дилатометър HD1400 (Misura) и високо температурен микроскоп HSM1400(Misura).
  • В цените се включва предаване на графики и данни с основните резултатите, както и съответните дата файлове.
  • При продължителност на пробата над 4 часа, всеки допълнителен час се залаща по 15лв (за всички видове изследвания).
  • Подготовка на образци (пресоване, рязане или шлифоване) се заплаша по 20 лв. на образец.
  • Допълнителни компютърни обработки, консултации и тълкуване на резултати се заплащат по договаряне.
  • Използването на специални експериментални условия (платинови тигли и други висококачествени консумативи) се заплащат допълнително.

Adress: